תדמיין שאתה לא היית יכול לתמוך בבן שלך בזמן שהוא משרת.

לא היית רוצה שהצבא עושה יותר?

#אכפתלי